Tuyệt thực: Cuộc chiến giữa Tù nhân lương tâm và Bạo chúa cộng sản

Ls. Nguyễn Văn Đài – RFA|

Trong chế độ bạo chúa cộng sản Việt Nam, khi họ tiến hành đàn áp những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền bằng hình thức bắt giam cầm tù, thì ngoài mục đích tước đoạt tự do của người đấu tranh, chúng còn mong muốn thực hiện một âm ưu độc ác và tàn bạo đó là tước đoạt sức khoẻ về thể chất và tinh thần của những người đó.

Xin bạn xem tiếp bài Tuyệt thực: Cuộc chiến giữa Tù nhân lương tâm và Bạo chúa cộng sản tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)