Úc cáo buộc hacker Việt Nam đánh cắp dữ liệu sân bay

Một tin tặc Việt Nam đã đột nhập vào hệ thống máy chủ và đánh cắp thông tin an ninh nhạy cảm của Sân bay Perth, Australia, theo trang The West Australian.

(Visited 1 times, 1 visits today)