Ứng dụng giúp phát hiện dùng ma túy quá liều

Các nhà nghiên cứu ở trường Đại Học Washington đang tìm cách giải quyết nạn lạm dụng opioid bằng ứng dụng điện thoại dùng công nghệ âm thanh để theo dõi hơi thở của người sử dụng thuốc.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)