Ứng viên thẩm phán Tối Cao Pháp Viện có tài sản ‘khiêm nhường’

Brett Kavanaugh, người được Tổng Thống Donald Trump đề cử vào chức vụ thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hiện đang bị xem xét rất kỹ về mọi khía cạnh của cá nhân ông.

Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)