USS Montgomery va vào cửa kênh đào Panama

USS Montgomery va vào cửa kênh đào Panama

Chiếc USS Montgomery thuộc lớp tàu tác chiến duyên hải Independence trên đường từ Ðại Tây Dương về căn cứ San Diego đã đụng cánh cửa xi măng của một ngăn nước giúp tàu qua lại giữa hai mực nước chênh lệch khi đi qua kênh Panama.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)