Ủy ban Châu Âu thảo luận về hiệp định thương mại tự do với VN

Ủy ban Thương mại Quốc tế (INTA) của Nghị viện Châu Âu hôm 2-3/12 thảo luận các vấn đề như quyền của người lao động, quyền tự lập hội, và quyền con người để hướng tới phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)