Ủy ban đảng đề xuất kỷ luật nữ thứ trưởng công thương

Một ủy ban đảng khẳng định hôm 3/7 rằng Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa vi phạm nghiêm trọng khi cổ phần hóa một công ty nhà nước, cũng như kê khai tài sản, thu nhập không đúng.

(Visited 1 times, 1 visits today)