Vài ý nghĩ vớ vẩn về quốc tang

Từ Thức |

Trong vài ngày, hai đại tang, quốc táng. Đại tang đối với Đảng, bởi vì đối với dân, đó là những tin mừng. Chỉ cần vào mạng xã hội sẽ thấy cái vui mừng ấy nổ như pháo, như champagne.

Trong một xứ có một ngày vui, có vạn ngày buồn, người ta tìm mọi cách để vui. Vui không được với trái banh, vì tranh giải túc cầu bị loại, người ta tìm cái vui trong việc lãnh tụ chầu trời.

Xin bạn xem tiếp bài Vài ý nghĩ vớ vẩn về quốc tang tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)