Về đảo Tri Tôn và thông điệp của tàu chiến Mỹ

Cho tàu USS Stethem vào sát đảo Tri Tôn, Hoa Kỳ đã thách thức chủ quyền và đường cơ sở TQ nêu ở cả vùng Hoàng Sa, theo giới quan sát.

(Visited 1 times, 1 visits today)