Venezuela tuyên bố chiến thắng ngoại giao, phớt lờ chỉ trích Maduro

Venezuela tuyên bố giành chiến thắng ngoại giao về tranh chấp biên giới với Guyana, phớt lờ chỉ trích nhiệm kỳ hai của ông Maduro.

(Visited 1 times, 1 visits today)