Vì sao nhiều nhà máy không tuyển người ở Nghệ An, Hà Tĩnh?

Phải chăng việc nhiều nhà máy ở Việt Nam không tuyển người từ Nghệ An, Hà Tĩnh là một lý do người dân tìm đường đi lao động nước ngoài?

(Visited 1 times, 1 visits today)