Vì sao những kẻ xấu xa nhất lại leo cao nhất?

Friedrich August von HayekPhạm Nguyên Trường dịch, Blog Phạm Nguyên Trường |

Quyền lực dẫn đến tha hóa, quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối
– Lord Acton

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét quan niệm làm chỗ dựa cho những người cho rằng chế độ toàn trị là tất yếu; nó là quan niệm làm suy sụp sức kháng cự của nhiều người khác, những người sẽ chiến đấu một mất một còn với nó nếu họ hiểu được bản chất của nó.

Xin bạn xem tiếp bài Vì sao những kẻ xấu xa nhất lại leo cao nhất? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)