Việt Nam 2016: 10 sự kiện nổi bật trong năm

Bạn đang xem bài Việt Nam 2016: 10 sự kiện nổi bật trong năm có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

Sự kiện nổi bật nhất trong năm là Biến cố Công Ty Formosa-Hà Tĩnh hủy hoại sinh thái biển Miền Trung, kéo theo những cuộc biểu tình quy mô phản đối Formosa trên cả nước.

Sự kiện này không được truyền thông Đảng Nhà Nước Việt Nam đề cập đến, cũng như né tránh khi tổng kết năm 2016.

Bạn đang xem bài Việt Nam 2016: 10 sự kiện nổi bật trong năm đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)