Việt Nam tổ chức quốc tang cho Fidel

Sau Bắc Hàn và Venezuela, Việt Nam sẽ tổ chức quốc tang một ngày cho lãnh tụ Cuba vừa qua đời, ông Fidel Castro, vào ngày 4/12 tới.

(Visited 1 times, 1 visits today)