Việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ và việc kinh nghiệm cầm quyền

Bạn đang xem bài Việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ và việc kinh nghiệm cầm quyền có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

Việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ đã đánh tan luận điệu tuyên truyền quen thuộc ở các nước theo thể chế độc tài, rằng chỉ những ai hoặc đảng phái nào có kinh nghiệm cầm quyền mới đủ khả năng điều hành đất nước tốt hơn.

Luận điệu đó thiếu thuyết phục ở ba điểm chính sau đây:

Thứ nhất, trước khi cầm quyền, chẳng ai hoặc đảng phái nào có kinh nghiệm điều hành đất nước cả, nhưng họ vẫn có thể cầm quyền đấy thôi, và theo thời gian sẽ dần thu thập kinh nghiệm.

Thứ hai, vấn đề chính không phải là kinh nghiệm cầm quyền, mà ở những chính sách khả dĩ tạo điều kiện phát triển đất nước trong tương lai hay không mà thôi. Hơn nữa, cầm quyền càng lâu, càng trì trệ và tham nhũng.

Thứ ba, việc lựa chọn cuối cùng luôn thuộc về người dân thông qua bầu cử công bằng, trong đó các ứng viên hoặc đảng phái, dù có kinh nghiệm hay không, đều nhận được cơ hội tranh cử ngang nhau.

Kẻ tuyên truyền thật ra cũng hiểu rõ ba điều trên, nên tuy tung ra xảo ngôn về kinh nghiệm cầm quyền, họ vẫn không dám tổ chức một cuộc tranh cử công bằng nào. Vì nếu có, họ chắc chắn sẽ bị đánh bại bởi một lực lượng mới, tuy có thể thiếu kinh nghiệm cầm quyền, nhưng đầy năng lực và tư duy quản trị đất nước tốt hơn.

Bạn đang xem bài Việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ và việc kinh nghiệm cầm quyền đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)