Việc xử lý LS Võ An Đôn ‘tạo tiền lệ rất xấu’

Một luật sư ở Sài Gòn nói rằng việc xử lý luật sư Võ An Đôn với lý do ‘lợi dụng quyền tự do ngôn luận’ sẽ là tạo tiền lệ xấu.

(Visited 1 times, 1 visits today)