Việt kiều Mỹ phản đối TQ đầu tư ở Quận cam

Khi sự phản đối về luật đặc khu trong nước còn chưa lắng xuống, người Việt ở Mỹ cũng đang phản đối dự án đầu tư bất động sản của Trung Quốc tại Nam California.

(Visited 1 times, 1 visits today)