Việt-Mỹ cần tận dụng lực đẩy từ chuyến thăm của tàu USS Carl Vinson

Chuyến thăm của tàu USS Carl Vinson tới Đà Nẵng lần này có thể được xem như là một bước đi quan trọng mà theo đúng nghĩa đen đã đưa hai cựu thù xích lại gần nhau hơn, đồng thời cho thấy một mức độ tin cậy lẫn nhau cao hơn giữa hai nước.

Xin bạn xem tiếp bài Việt-Mỹ cần tận dụng lực đẩy từ chuyến thăm của tàu USS Carl Vinson tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)