Việt-Mỹ đối thoại Chính trị – An ninh – Quốc phòng

Đại sứ Tina S.Kaidanow, Phó Trợ lý Ngoại trưởng thứ nhất, phụ trách các vấn đề chính trị – quân sự, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hôm 30/1 đã bắt đầu cuộc Đối thoại Chính trị – An ninh – Quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 9 tại Hà Nội.

(Visited 1 times, 1 visits today)