Việt Nam 2016: 'Bắt nhà hoạt động làm vốn đàm phán'?

Việt Nam 2016: 'Bắt nhà hoạt động làm vốn đàm phán'?

Các nhà báo từ châu Âu cùng BBC Tiếng Việt nhìn lại những vấn đề nổi bật của năm 2016 tại Việt Nam.

Nhà báo Mạc Việt Hồng, chủ bút trang Đàn Chim Việt, nhà báo Nguyễn Giang – BBC Thế giới vụ và nhà báo quan sát mảng quốc tế Huy Bùi đánh giá về tình hình nhân quyền, Biển Đông, thảm họa formosa và sự thay đổi trong đường lối ngoại giao Hoa Kỳ – Việt Nam khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống.

(Visited 1 times, 1 visits today)