Việt Nam 24 Giờ 15/5/2019: Những ‘chi tiết lạ’ trong ngày ông Trọng ‘tái xuất hiện’

-Những ‘chi tiết lạ’ trong ngày ông Trọng ‘tái xuất hiện’
-Bắt TGĐ Sadeco, đồng phạm của ông Tề Trí Dũng
-Chuyện gì đang xảy ra với nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn?

Người Việt TV (c) 2019 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)