Việt Nam 24 giờ, 17/5/ 2019: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, cơ hội của Việt Nam?

Ngày 10 Tháng Năm vừa qua, Hoa Kỳ chính thức áp thuế 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và có thể còn áp thuế lên 325 tỷ USD hàng hóa tiếp theo. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ có thể chuyển sang nhập khẩu hàng từ Việt Nam. Liệu Việt Nam có đủ sức để nắm lấy cơ hội vàng này hay không?

Người Việt TV (c) 2019 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)