Việt Nam 24 Giờ 25/4/2019: Vì sao Việt Nam thừa nhận Nguyễn Phú Trọng ‘không được khỏe’

Khôi Nguyên và Đỗ Dzũng bình luận về sự kiện Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, chính thức lên tiếng thừa nhận ông Nguyễn Phú Trọng “không được khỏe” tại cuộc họp báo ở Hà Nội chiều 25 Tháng Tư 2019.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)