Việt Nam: 27 cuộc tấn công mạng ‘có chủ đích’ nhắm vào APEC

Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết Việt Nam phát hiện 27 cuộc tấn công có chủ đích vào hệ thống máy chủ, trung tâm báo chí của Hội nghị APEC

(Visited 1 times, 1 visits today)