Việt Nam: Biểu tình bùng nổ tại nhiều tỉnh thành

Biểu tình bùng nổ trong và ngoài nước.

Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, Đài Loan, Mỹ, Nhật

(Visited 1 times, 1 visits today)