Việt Nam cố gắng huy động vàng nhàn rỗi trong dân

Chừng 500 tấn vàng nhàn rỗi trong dân trị giá hằng tỷ đô la Mỹ sẽ rất hữu dụng khi được chuyển đổi để đầu tư cho nền kinh tế. Thông Tấn Xã Việt Nam loan tin vào ngày 30 tháng 5.

Tin cho biết theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc chuyển đổi vàng nhàn rỗi trong dân thành tiền và các tài sản khác có thể giúp giảm sự phụ thuộc của người dân vào vàng, thay đổi thói quen và nhu cầu của người dân về quyền sở hữu vàng. Ngăn cản mọi sự đầu tư phát triển kinh tế bị chi phối bởi vàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn cho biết đã nghiên cứu và phối hợp với các bộ ngành khác để xây dựng và lập kế hoạch ngăn chặn mọi hoạt động chi phối bởi vàng và biến vàng thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội Việt Nam vào năm 2020.

Bản tin của Tân Hoa Xã khi loan lại tin của Thông Tấn Xã Việt Nam cho rằng kể từ năm 2014, vàng trở nên kém hấp dẫn và cung- cầu về vàng trên thị trường Việt Nam trở nên khá quân bằng. Giao dịch vàng đi xuống và các công ty chủ yếu mua vàng từ khách hàng cá nhân.

(Visited 1 times, 1 visits today)