Việt Nam có vẻ ‘hài lòng’ khi Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền

Có nhiều ý kiến cho rằng sự vắng mặt Hoa Kỳ có thể gây bất lợi cho phong trào nhân quyền Việt Nam, và Hà Nội có thể “mở cờ trong bụng” vì Hội đồng vắng đi một thành viên thường xuyên lên tiếng chỉ trích tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)