Việt Nam đặt mục tiêu phát triển lĩnh vực công nghiệp khí

Việt Nam đặt mục tiêu khai thác 17 tỷ mét khối khí tự nhiên mỗi năm trong 10 năm sắp tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến 2035.

Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển lĩnh vực công nghiệp khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ khai thác, thu gom, vận chuyển, chế biến, dự trữ phân phối khí và xuất nhập khẩu sản phẩm khí trên toàn quốc.

Quy hoạch cũng nêu rõ vấn đề phải thu gom 100% sản lượng khí của các lô và mỏ mà Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các nhà thầu dầu khí khai thác tại Việt Nam. Trong giai đoạn từ 2026 tới 2035, Việt Nam đặt mục tiêu khai thác từ 17 tới 21 tỷ m3 khí mỗi năm.

(Visited 1 times, 1 visits today)