Việt Nam đạt thặng dư mậu dịch

Việt nam đạt được thặng dư mậu dịch trong tháng giêng năm 2017 một số tiền là 1 tỉ 150 triệu đô la Mỹ.

Đây là con số do Tổng cục hải quan Việt Nam công bố trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên tổng số xuất khẩu cũng như nhập khẩu của Việt Nam đều giảm đi so với tháng giêng năm 2016.

Theo bảng tin của Chính phủ Việt Nam, ba đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam là Trung quốc, Hoa Kỳ, và Hàn quốc.

Theo các con số thống kê được Tổng cục hải quan đưa ra thì Việt Nam bị thâm thủng mậu dịch với Trung quốc số tiền trị giá hơn 2 tỉ đô la, thâm thủng với Hàn quốc 1 tỉ 700 triệu đô la. Tuy nhiên cán cân mậu dịch của Việt Nam vẫn được thặng dư là nhờ thặng dư mậu dịch với các thị trường Hoa Kỳ, Hà Lan, Nhật Bản, trong đó thặng dư từ thị trường Mỹ là lớn nhất với số dư lên đến 2 tỉ 340 triệu đô la Mỹ.

(Visited 2 times, 1 visits today)