Việt Nam: Diễn biến nhân sự cấp cao cuối năm

Ông Đinh Thế Huynh vẫn đang điều trị bệnh, trong lúc ‘điểm nóng’ Đà Nẵng dường như chưa yên.

(Visited 1 times, 1 visits today)