Việt Nam định vay thêm gần nửa triệu tỷ đồng để bù bội chi

Việc chính phủ Việt Nam lên kế hoạch vay thêm gần nửa triệu tỷ đồng để bù đắp bội chi ngân sách cho thấy mức thu vào từ ‘tăng trưởng đột biến’ gần đây vẫn không đủ để đáp ứng các khoản chi tiêu

(Visited 1 times, 1 visits today)