Việt Nam đứng đầu châu Á về bình đẳng giới trong quản trị

Tuy đứng đầu châu Á, có vẻ các nữ quản trị Việt Nam chủ yếu làm chủ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

(Visited 1 times, 1 visits today)