Việt Nam ‘khiến hội nghị Asean không mờ nhạt như mọi khi’?

Ý kiến nói Việt Nam là bên có nhiều lý do nhất để khiến Hội nghị Cấp cao Asean lần này không “mờ nhạt” như mọi khi.

(Visited 1 times, 1 visits today)