Việt Nam kỷ luật Bộ trưởng Thông tin Truyền thông

Bộ Chính trị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông vì những sai phạm trong lĩnh vực kinh tế.

(Visited 1 times, 1 visits today)