Việt Nam lại lên án Triều Tiên bắn tên lửa

Việt Nam đã lên án hành động bắn tên lửa đạn đạo mới đây nhất của Bắc Hàn và kêu gọi các bên tuân thủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về vấn đề tên lửa của Bắc Hàn.

(Visited 1 times, 1 visits today)