Việt Nam: Mỹ ‘nhầm lẫn đáng kể’ khi áp thuế tôm từ VN lên gấp 21 lần

Việt Nam cho rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ có sai sót khi tính toán biên độ phá giá đối với tôm Việt Nam, dẫn đến kết quả sai lệch là 25,39% thay vì chỉ 1,19%

(Visited 1 times, 1 visits today)