Việt Nam-Nhật Bản thỏa thuận trao đổi dữ liệu vệ tinh

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, vào ngày 18 tháng 9, ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) về trao đổi dữ liệu vệ tinh.

Theo thỏa thuận ký kết, JAXA sẽ cung cấp các sản phẩm ScanSAR ALOS-2 để chụp lãnh thổ Việt Nam. Thông qua thỏa thuận này, Việt Nam và Nhật Bản mở rộng hợp tác trong phát triển nghiên cứu, ứng dụng qua việc sử dụng các sản phẩm quan sát đất, hay còn gọi là “sản phẩm EO” của vệ tinh ALOS-2 và các vệ tinh khác cũng như các dữ liệu đã có sẵn trong hệ thống Việt Nam DataCube.

Chương trình DataCube ở Việt Nam là một nền tảng dữ liệu của các vệ tinh quan sát trái đất nhằm phát triển ứng dụng liên quan đến giám sát lúa, rừng và chất lượng nước.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) chịu trách nhiệm vận hành và duy trì hệ thống Việt Nam DataCube phục vụ cho việc hợp tác với JAXA.

Trong cùng ngày 18 tháng 9, Hội thảo quốc tế hệ thống quan sát trái đất toàn cầu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 10 cũng được tổ chức với nội dung thảo luận hướng tới phương thức thúc đẩy công nghệ vũ trụ và ứng dụng công nghệ này trong việc giám sát thiên tai.

(Visited 2 times, 1 visits today)