Việt Nam sắp xử vụ án Nguyễn Văn Đài

LS nhân quyền Nguyễn Văn Đài và các thành viên Hội Anh em Dân chủ sẽ ra tòa vào ngày 5/4 sắp tới, theo luật sư Ngô Anh Tuấn, người nhận lời bào chữa cho hai nhà hoạt động Nguyễn Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn.

(Visited 10 times, 1 visits today)