Việt Nam sẽ có ‘dê tế thần’ cho vụ Trịnh Xuân Thanh?

Một kinh tế gia cho rằng nếu Hà Nội tìm được “một con dê tế thần” để chịu trách nhiệm vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin thì hiệp định thương mại này có thể được tiếp tục

(Visited 1 times, 1 visits today)