Việt Nam tăng trên bảng xếp hạng ‘nơi tốt nhất cho ngoại kiều’

Việt Nam là một trong những nơi tốt nhất cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống, theo đánh giá của tổ chức InterNations kết nối ngoại kiều khắp thế giới

(Visited 1 times, 1 visits today)