Việt Nam: Từ Formosa đến Rạng Đông – bài học vẫn lặp lại

Ý kiến nhà phản biện chính sách về ứng phó của chính quyền VN trước các vụ thảm họa, sự cố môi trường mà gần nhất là vụ cháy Rạng Đông.

(Visited 1 times, 1 visits today)