Việt Nam: Từ ‘mũi dùi của quốc tế cộng sản’ tới ‘lá chắn chống bành trướng TQ’

Sự xuất hiện của của HKMH Carl Vinson tại cảng Tiên Sa là “một biến cố rất đặc biệt”, đánh đi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc, tuy nhiên đây không phải là dấu hiệu báo trước sự xuất hiện của một “liên minh quân sự” (Giáo sư Tạ Văn Tài)

(Visited 1 times, 1 visits today)