Việt Nam và cơ hội khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ

Phóng viên BBC Karishma Vaswani tìm hiểu về thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp start up công nghệ ở Việt Nam

(Visited 1 times, 1 visits today)