Việt Nam vẫn ‘bắt buộc’ phải xuất khẩu lao động

Ý kiến nói rằng ác áp lực lớn về kinh tế, dân số, tài nguyên và đặc biệt là biến đổi khí hậu tiếp tục ép Việt Nam phải xuất khẩu lao động.

(Visited 1 times, 1 visits today)