Việt Nam: ‘Vân Đồn được thiên nhiên ưu đãi’

Một số ý kiến nói Vân Đồn có tiềm năng du lịch lớn vì cảnh quan đẹp và còn hoang sơ.

(Visited 1 times, 1 visits today)