Việt Nam yêu cầu gì với đại diện Facebook?

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lưu ý đại diện của Facebook rằng nội dung phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, kích động bạo lực, gây chia rẽ, bôi nhọ chế độ là những vấn đề mà Việt Nam đặc biệt quan tâm

(Visited 1 times, 1 visits today)