Việt Tân bị nhà nước CSVN dán nhãn "khủng bố" – TV 5KPIX- KCBS/SF

Việt Tân bị nhà nước CSVN dán nhãn "khủng bố" -  TV 5KPIX- KCBS/SF

Việt Tân, một tổ chức ở San José đang được thế giới chú ý
vì bị nhà nước Cộng sản Việt Nam gán cho nhãn hiệu khủng bố.

Sau vụ hàng chục ngàn người biểu tình đòi bồi thường và phản đối vụ cá chết hàng loạt, thì Cộng sản Việt Nam đã cáo buộc Việt Tân tổ chức các cuộc biểu tình này.
Nhưng theo Chủ tịch Đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm: "Họ cố tìm con dê tế thần, cố tìm cách cáo buộc một đệ tam nhân khác và đó là thủ đoạn của họ."….

Nguồn video: TV 5 KPIX- KCBS/SF
Phụ đề : Chân Trời Mới Media
#chantroimoimedia #congancsvn #DangVietTan #khungbo

(Visited 1 times, 1 visits today)