Vietnam Airlines-Air France ký hợp đồng 500 triệu đô

Vietnam Airlines và Công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France vừa ký kết hợp đồng bảo dưỡng trị giá 500 triệu đôla, tương đương hơn 11.000 tỷ đồng.

(Visited 1 times, 1 visits today)