VN có lợi gì khi Trump bỏ cam kết khí hậu Paris?

Ý kiến nói Việt Nam và Indonesia có thể hưởng lợi nhờ công nghệ năng lượng mới chuyển sang châu Á sau khi Mỹ bỏ cam kết chống biến đổi khí hậu ký kết tại Paris.

(Visited 1 times, 1 visits today)