VN dạy nhân quyền từ mẫu giáo đến đại học

Giáo dục Việt Nam sẽ đưa quyền con người vào dạy từ mẫu giáo đến đại học trong một nỗ lực nâng cao nhận thức chung.

(Visited 1 times, 1 visits today)